Tuyển 100 hộ lý đi làm việc tại Đài Loan

Xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Công ty Cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long thông báo tuyển dụng lao động xuất khẩu Đài Loan.

...

Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động, bao gồm lao động nước ngoài

Ủy ban lao động Đài Loan công bố từ ngày 01/04/2013 sẽ thực hiện theo mức lương cơ bản được điều chỉnh mới. Theo đó, mức lương cơ bản tính theo tháng tăng lên 19.047 Đài tệ. Mức lương này được áp dụng cho tất cả các đối tượng lao động (bao gồm cả những lao động nhập cảnh Đài Loan trước ngày 01/04/2013).

...

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN
  • Công nhân nhà máy công xưởng:

      - Nam: Ngành hàn, điện, tiện, phay, lái xe, dệt may, điện tử, xây dựng, lao động phổ thông…

      - Nữ: Ngành điện tử, dệt may, phân loại và đóng gói sản phẩm, lao động phổ thông…

  • Nữ khán hộ công: Hộ lý, Y tá làm việc tại các Bệnh viện, viện dưỡng lão...
...

Time = 00:01