Tuyển dụng lao động đi OMAN

Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty Cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long tuyển dụng lao động xuất khẩu đi làm việc tại OMAN. Trân trọng kính mời các đối tác, văn phòng tuyển dụng cung cấp lao động trực tiếp tại văn phòng Công ty.

...

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Ả rập xê út 

...

Time = 00:01